ฟังเพลง Guilty - Blue Guilty

posted on 25 Oct 2008 11:44 by ballion in Lovesongs

เนื้อเพลง: Guilty - Blue Guilty

VS 1 - (DUNCAN)

I never want to play the games that people play
I never want to hear the things they gotta say
I've found everything I need
I never wanted anymore than I can see
I only want you to believe

CH - (LEE)
If it's wrong to tell the truth
Then what am I supposed to do
When all I want to do is speak my mind (speak my mind) - ALL
If it's wrong to do what's right
I'm prepared to testify
If loving you with all my heart's a crime - ALL
Then I'm guilty

VS2 - (SIMON)
I wanna give you all the things you never had
Don't try to tell me how he treats you isn't bad
I need you back in my life
I never wanted just to be the other guy (be the other guy - LEE)
I never wanted to live a lie

CH - (LEE)
If it's wrong to tell the truth
What am I supposed to do
All I want to do is speak my mind (speak my mind) - ALL
If it's wrong to do what's right
I'm prepared to testify
If loving you with all my heart's a crime - ALL
Then I'm guilty

BR - (ANTONY)

Girl I followed my heart
Followed the truth
Right from the start it led me to you
Please don't leave me this way
I'm guilty now all I have to say

CH - (LEE)
If it's wrong to tell the truth
Then what am I supposed to do
When all I want to do is speak my mind (speak my mind) - ALL
If it's wrong to do what's right
I'm prepared to testify
If loving you with all my hearts a crime - ALL
Then I'm guilty

OUTRO
What am I supposed to do (Duncan)
Then I'm guilty (Lee)
All I wanna do is speak my mind (All)
Gulity (Lee)
Then I'm guilty (Lee)
I'm prepared to testify (Duncan)
If it's wrong to do what's right then tell me about this feeling inside (Lee)
If loving you with all my hearts a crime (All)
I'm Guilty (Duncan)

Comment

Comment:

Tweet

It’s excellent to see sites with aol and thanks for the share that you’ve given. Commonly, I’m really amazed, but etc… :)

#7 By เกมส์ (124.122.238.91) on 2010-09-29 10:23

เพราะจัง

#6 By nhutcha (118.172.92.58) on 2010-05-07 10:39

เพลงเพราะมากเลยค่ะ(จอย)

#5 By (113.53.59.15) on 2010-02-12 11:33

วันนึงฟังหลายๆๆรอบเลยค่ะ

#4 By ปาล์ม (110.164.91.151) on 2010-01-15 09:27

เพราะมากๆๆชอบค่ะ

#3 By (110.164.91.151) on 2010-01-15 09:26

เพราะค่ะ

#2 By palm (110.164.119.26) on 2010-01-12 13:55

#1 By (125.26.81.188) on 2009-07-24 13:30